วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การโปรแกรมเว็บ1

ใบงานเกี่ยวกับตารางลิ้งค์
การ์ตูน
เว็บไซด์
รายละเอียด
http://cartoon.raikunni.com/
conan
conan – Clubhouse HOT DOG Song
ลิงค์http://cartoon.raikunni.com/?p=331
http://cartoon.mthai.com
DETECTIVE CONAN City theme by Brian Gardner
โคนัน ตอน ชายที่ถูกฆ่า 4 ครั้ง
ลิ้งhttp://cartoon.mthai.com/video/1043.html/
http://www.hottrendvideo.com/
CONAN THE MOVIE
คดีปริศนาระเบิดฟ้า
http://www.hottrendvideo.com/
http://www.pantip.com/
Nation Mutimedia
เป็นเว็บไซด์ที่สามารถใช้พูดคุยสื่อสาร
ลิ้งค์http://www.pantip.com/
http://map.longdo.com/
Metamedia Technology Co.,Ltd.
เป็นเว็บที่เกี่ยวกับแผนที่ของประเทศไทย
ลิ้งค์http://map.longdo.com/
http://www.pramool.com/
Pramool Dot Com Co.,Ltd.
เป็นเว็บที่เปิดให้บริการประมูลสินค้า
ลิ้งค์http://www.pramool.com/
http://www.soi99.com/
contact webmaster@soi99.com
เป็นเว็บที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ต่างๆ
ลิ้งค์http://www.soi99.com/
http://www.thaiware.com/
Thaiware Communication Co.,Ltd.
เป็นเว็บไซด์ที่สามารถค้นหาโปรแกรม
ลิ้งค์http://www.thaiware.com/
http://www.yahool.com/
yahool! Inc All rights reserved.
เป็นเว็บไซต์ที่สามารคหาข้อมูลหรือบริการอีเมลล์ต่างๆ
ลิ้งค์http://www.yahool.com/
http://www.manuclub.com/
Terms & Condition
เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารกับนักเตะทีม ManU
ลิ้งค์http://www.manuclub.com/

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

*
ตารางรายชื่อ สทส1/2555
ลำดับที่ ชื่อ ชื่อเว็บบล็อก เบอร์โทรศัพท์
1 วีระโชติ อินทรศร http://t-seigaku.blogspot.com/ 0807858572
2 นายปฎิภาณ ตรีวงศ์พาณิชย์ http://patiphancake.blogspot.com/ 0825536278
3 นายสัญญา เวียงนนท์ http://sanyawiangnon.blogspot.com/ 0823444133
4 นายเฉลิมพร สรหงษ์ http://chalermporn1.blogspot.com/ 0823444133
5 น.ส.ณัฐพร แซ่ตั้ง http://pjvamzaza.blogspot.com/ 0823444133
6 น.ส.บูลย์วิภา บุญชนานนท์ http://webboonwipa.blogspot.com/ 0839259891
7 น.ส.อุทุมพร เหลืองแท่งทอง http://uthoomphon.blogspot.com/ 0867023481
8 น.ส.ปัทมา สุขช่วย http://parkjiyeon-pattama.blogspot.com/ 0858308913
9 น.ส.รัตนา ทองแก้ว http://rattanatongkaew.blogspot.com/ 0851314562
10 น.ส.สิราวรรณ จันทรเทศ http://sirawanchantes.blogspot.com/ 0828687897
11 น.ส.สุพรรษา วารี http://mistantodsob.blogspot.com/ 0802568246
12 น.ส.กาญจนา หงษ์สิบสอง http://kanchana2536.blogspot.com/ 0802609087
13 นายศักดา แก้วปูวัด http://tumzanaluk.blogspot.com/ 0895024263
14 นายธีระศักดิ์ ชูจิตร http://smilekaab.blogspot.com/ 0855092330
15 นายสรภพ วงศ์ข้าหลวง http://aumaeung.blogspot.com/ 0906431741

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิชาออกแบบและพัฒนาเว็บ

กลุ่มที่1 เรื่องอินเตอร์เน็ต

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกประโยชน์ของการใช้งานมีมากมายทั้งในด้านการศึกษา ธุรกิจ การค้า การลงทุน และด้านการบันเทิง ในรูปแบบต่างๆ ช่วยให้เข้าถึงการติดต่อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

องค์ประกอบของอินเตอร์เน็ต ก็คือเว็บไซด์(Web site)เพราะเว็บไซด์เป็บแหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านชมข้อมูลได้ ปัจจุบันองค์กร บริษัท ห้างร้านต่าง จำเปนต้องมีเว็บไซด์ของตนเองอยู่บนอินเตอร์เน็ตเพื่อที่จะใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ เป็นที่รู้จักกันอย่าง แพร่หลาย ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริกานได้ครอบคลุมมากที่สุดช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในด้านธุระกิจและช่วยสร้างภาพลักษญ์ที่ดีให้กับองศ์กร

อินเตอร์เน็ตคืออะไร

อินเตอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้หลาน ล้านเครื่องจากต่างประเทศและสถานที่ต่างๆ กัน เข้าด้วยกัน เรียกว่า "เครือข่างไร้พรมแดน"

เชื่อต่ออินเตอร์เน็ตอย่างไร

เครือข่ายอินเอตร์เน็ตทั่วโลกเชื่อมต่อกันโดยหน่วนงานที่เรียกว่า ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต(ISP) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ต แต่ไม่ใช่เจ้าของอินเตอร์เน็ต

ตัวอย่าง (ISP)ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

1.บริษัท ทีโอที จำกัด 2.บริษัทสามารถโฟเน็ต จำกัด

3.บริษัท ทรูอินเตอร์เน็ต จำกัด 4.บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด

5.บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จำกัด 6. บริษัท เอเน็ต จำกัด

7.บริษัท ทีบอร์ดแบร์น(3BB) จำกัด 8.บริษัท เจไอ อินเตอร์เน็ต จำกัด

9. บริษัท แม็กเน็ต จำกัด 10.บริษัท อินเตอร์เน็ตไทยแลด์ จำกัด

กลุ่ม 2 คอมพิวเตอร์ต่อ ISP ได้ อย่างไร

การต่อผ่านโทรศัพย์โดยมี โมเด็ม (Modem)เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ เป็นสัญญาณโทรศัพย์ และแปลงกลับไปยังปลายทางนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อด้วยวิธีอื่นอีกที่ช่วยรับช่วยให้การรับส่งข้อมูลเร็วขึ้น เช่น

-ผ่านโทรศัพย์และโมเด็ม ADSL (Asynchronous Digutal Subscriber line) นิยมเรียกกันว่า Hispeed internet ที่มีความเร็วสูง

-ผ่านโทรศัพย์และโมเด็ม ISDN (Integrated Service Digital Network)

-ผ่านสายเช่าความเร็วสูง (Leased Line)

เชื่อต่ออินเตอร์เน็ตแล้วทำอะไรได้บ้าง

สามารถติดต่อสื่อสารร่วมกับเครื่องอื่นๆ ที่ต่ออยู่พร้อมกัน

คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ ISP อย่างไร

การต่อผ่านโทรศัพท์โดยมี โมเด็มเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์เป็นสัญญารโทรศัพท์และแปลงกับไปที่ปลายทาง นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อด้วยวิธีอื่นๆอีกที่ช่วยให้การรับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น

-ผ่านโทรศัพท์และโมเด็ม นิยมเรียกว่า hispeedinternet ที่มีความเร็วสูง

การเชื่อมต่อแต่ละแบบจะให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความจำเป็นของแต่ละองค

กรค่าบริการก็จะแตกต่างกันออกไป

ส่วนงานอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ต้องมีโมเด็มแบบไร้สายหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สายมักจะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น Dtac Ais

เชื่อมต่อินเทอร์เน็ตแล้วทำอะไรบ้าง

สามารถติดต่อสื่อสารร่วมกับเครื่องอื่นๆที่อยู่พร้อมยกตัวอย่างการบริการยอดนิยมบนอินเทอร์เน็ตได้แก่บริการข้อมูลเวิลด์ไวด์เว็บ เป็นบริการพื้นฐานที่นิยมใช้กันมากที่สุดกลุ่ม 5 รู้จักภาษาHTML

ภาษาที่ใช้ในการจัดการหน้าเว็บเพจเรียกว่า HTML(HyperText Markup Language)ซึ่งเป็นที่มาของนามสกุล .htmหรือ.html ท้ายไฟล์ แต่ปัจจุบันผู้สร้างเว็บเพจมักไม่ได้เขียนคำสั่ง HTML โดยตรงแต่จะใช้โปรแกรมสร้างและออกแบบเว็บช่วย เช่น Dreamweaver ของ Macromedia,FrontPage ของไมโครซอฟต์ และ Golive ของ Adobe เป็นต้น รหัสภาษา HTML ประกอบขึ้นด้วย"แท็ก"(tag) ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้บอกให้บราวเซอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แสดงข้อความ 1 ย่อหน้าหรือแสดงภาพ 1ภาพ เป็นต้น แท็กส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย"แท็กปิด"และ"แท็กเปิด"ภายในแท็กอาจจะมี"แอนทริบิวท์ (Attribute) เป็นตัวบอกรายละเอียดการทำงานและมีค่า"แอนทริบิวท์" (Attribute Value) เป็นข้อมูลที่ใช้กำหนดการทำงานกลุ่ม 3 กติกาของอินเทอร์เน็ต

การทำงานของอินเทอรืเน็ตจะสอดคล้อง กันได้ จะต้องมีกติกาทุกเครื่องทุกโปรแกรมรับรู้และทำตามมาตราฐาน เดียวกันบนอินเทอรืเน็ต เรียกว่า โปโตคอล กติกาการรับส่งข้อมูล ผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลทุกรูปแบบไม่ว่าจากโปรแกรมใด จะต้องแปลงให้อยู่ในมาตราฐาน ของ TCP/IP เสียก่อนจึงจะรับส่งได้

เป็นตัวเลขล้วนๆ 4 ชุด แต่ละชุด มีค่าระหว่าง 0-255 คั่นด้วยจุด เช่น 203.15.255.69 เป็นต้น

โดเมนเนม เนื่องจาก ผู้ใช้ทั่วไป จะรู้สึกว่า IP Address จำยาก จึงคิดระบบชื่อ โดเมนเนม หรือ โดเมน ขึ้นมา โดยใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเป็นคำ ๆ ซึ่งสื่อความหมาย นำมาเรียงต่อกันดดยคั่นแต่ละคำ ด้วยจุด www.google.co.th ซึ่ง เครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่เป๋นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (www) ของ กูลเกิล เป็นชื่อหน่วยงานประเภทบริษัท (.co0 และจดทะเบียนในประเทศ ไทย (.th) เป็นต้น

DNS และ DNS server

เมื่อมีชื่อที่ใช้อ้างอิงถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่สองระบบดังกล่าวข้างต้นทำให้ต้แงมีกลไกการแปลง ชื่อวึ่งเรียกว่า Domain Nsme Sysyem (DNS) วึ่งเข้ามาช่วยโดยแต่ละ ISP จะมีคอมพิวเตอร์ เฉพาะที่ คอยเก็บข้อมูล ว่าชื่อ โดเมน
 


ส่วนประกอบของ Photoshop

ส่วนประกอบของ Photoshop

1.Application Bar คือส่วนที่แสดงชื่อของโปรแกรมนั้น

2.Menu Bar คือแถวที่รวมคำสั่งที่ใช้ในการทำงานได้แก่ แฟ้ม(File) แก้ไข(Edit) มุมมอง(View) แทรก(Insert) รูปแบบ(Format) เครื่องมือ(Tool) ข้อมูล(Data) หน้าต่าง(Window) ตัวช่วย(Help)

3.Option Bar คือส่วนที่ใช้ในการปรับแต่งการทำงานของเครื่องมือต่างๆ 

4.Tool Box คือชุดเครื่องมือที่ใช้งานกับงานของเราจะถูกจัดอยู่ในส่วนที่แยกออกมาต่างหาก5.Panel คือ แผ่นกระดานสี่เหลี่ยมที่กรุ (บริเวณประตู, หน้าต่างหรือผนัง)

6.Move Tool คือเครื่องมือเพื่อการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง

7.Marquee Toolsคือ กลุ่มเครื่องมือสำหรับเลือกส่วนที่ต้องการ การใช้งานคือ เลือกรูปทรงที่ต้องการ ลากคลุมส่วนที่ต้องการ บริเวณที่เป็นจุดไข่ปลา จะถูกเลือกให้พร้อมที่จะรับคำสั่งอื่นๆต่อไป การยกเลิก กดที่ไหนก็ได้ในงาน 1 ครั้ง

8.Lasso Tools เป็นเครื่องมือสำหรับเลือกบางส่วนของภาพที่ต้องการ

9.Quick Selection tool เป็นเครื่องมือใช้ในการวาดภาพ ถ้าคลิกค้างจะสามารถเลือกเปลี่ยนเเปลงได้

10.Crop Tool เป็นเครื่องมือสำหรับเลือกตัดเฉพาะส่วนที่ต้องการ

11.Slice Tool เครื่องมือนี้ใช้เหมือนกับ Rectangular Marquee Tool คือการคลิ๊กค้าง แล้วแดรกเป็นแนวทแยงมุม แต่เมื่อปล่อยเมาส์แล้วจะเกิดเป็นเส้น

12.Healing Brush Tool คือการสร้างส่วนที่ต้องการจะวางทับ โดยกำหนดบริเวณที่ต้องการ แล้วเลือกโดยใช้เม้าส์ลากไปเลือกส่วนที่ต้องการทับ

13.Brush Tool ใช้เพื่อการวาดภาพ ถ้าคลิกค้างจะสามารถเลือกเปลี่ยนเป็น
14.Clone StampTool คือการก้อปปี้บริเวณที่เลือก ไปวางทับส่วนที่ต้องการ

15.History Brush Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบสีที่เกิดจากการใช้ AIR BRUSH TOOL และ PAINTBRUSH

16.Eraser Tool ใช้ลบส่วนที่ต้องการลบ สามารถปรับขนาดได้

17.Blur Tool คือการทำภาพให้เบลอ

18.Dodge tool เครื่องมือที่ใช้เพิ่มความสว่างให้กับภาพ
19.Pen tool เครื่องมือที่ใช้ สร้างเส้นพาธ (เส้นพาธ คือ เส้นที่แสดงรูปร่างของภาพ หรือวัตถุที่เราจะสร้าง)
20.Path selection tool เครื่องมือที่ใช้ เลือกเส้นพาธ (เลือกทั้งเส้นพาธ) เพื่อแก้ไขหรือย้ายเส้นพาธนั้น

20.Horizontal Type tool เครื่องมือที่ใช้เพื่อสร้างตัวอักษรให้กับชิ้นงาน

21.Path Component Selection Tool เป็นเครื่องมือสำหรับเลือกเส้น Path รวมถึง จุด Path ทั้งหมด สามารถเคลื่อนย้ายเส้น Path ทั้งหมดได้ในทีเดียวด้วยเครื่องมือนี้

22.Rectangle Tool เป็นเครื่องที่เอาไว้วาดภาพสีเหลี่ยมมุมฉากประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่3 แบบฝึกหัดหน่วยที่1 ตอนที่1 วิชา ฐานข้อมูล

1.ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) คืออะไร 

2. หลังจากที่สร้างฐานข้อมูลแล้ว จะต้องสร้างออบเจ็กต์ใดเป็นอันดับแรก 

3. ออบเจ็กต์ใดที่ทาหน้าที่การเก็บข้อมูลทั้งหมดลงฐานข้อมูล 

4.ออบเจ็กต์ Query มีหน้าที่ทาอะไร 

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของออบเจ็กต์ Form 

6. ข้อใดต่อไปนี้ 

7. ข้อใด 

8. ขั้นตอนใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนแรกในการออบแบบฐานข้อมูล 

9. ส่วนประกอบต่อไปนี้เพิ่มเข้ามาใหม่ใน Access 2007 ยกเว้น ข้อใด 

10. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวผิด 

ตอนที่ 2 1. ช 
2. จ 
3.ซ 
4. ญ 
5.ณ
6. ก
7. ค
8. จ 
9. ง 
10. ฉ 
ตอนที่ 3 
1. จงอธิบายถึงความหมายของฐานข้อมูล 
อข้อมูลจานวนมากที่มีการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบในลักษณะของตาราง และข้อมูลแต่ละตารางที่มีอยู่นั้นต่างมีความสัมพันธ์กัน 2. ระบบฐานข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร แบบจับคู่ ไม่ใช่ ประโยชน์ที่ได้รับของระบบฐานข้อมูล ไม่ใช่ กฎของการ Normalization 
ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล 
ทำเกิดความสอดคล้องของข้อมูล 
3. ใน Microsoft Access 2007 ประกอบไปด้วยออบเจ็กต์อะไรบ้าง และมีหน้าที่อย่างไร 
Tables
คือตารางที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทั้งหมด ซึ่งเป็นออบเจ็กต์แรกที่ต้องการสร้างขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากที่ได้เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลแล้ว 
Queries 
คือออบเจ็กต์ที่ช่วยค้นหาหรือสร้างแบบสอบถามข้อมูลที่เราต้องการทราบจาก Table ซึ่งสามารถสร้างเขตข้อมูลหรือฟิลด์เพื่อการคานวณได้อีกด้วย 

Forms 
คือแบบฟอร์มการทางาน สามารถออกแบบให้สวยงาม สาหรับจัดการกับข้อมูลแทนการจัดการในตาราง เช่น การเพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล และค้นหาข้อมูล เป็นต้น 

Reports 
คือออบเจ็กต์ที่ใช้ในการสร้างรายงานสรุปข้อมูล เพื่อนาเสนอข้อมูลในตาราง 

Macros 
คือโปรแกรมย่อยที่เขียนขึ้นด้วยภาษา VBA (Visual Basic for Application) ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทางานกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย 

Modules 
คือชุดคาสั่งกระทาการต่าง ๆ ที่นามารวมกลุ่มกันตามลาดับขั้นตอนในการทางานตามที่ผู้ใช้สั่งการเพื่อให้การทางานเป็นอัตโนมัติมากขึ้น 
4. จงอธิบายหลักการออกแบบฐานข้อมูลมาพอใจ 
นที่เราจะเริ่มสร้างฐานข้อมูลนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาการออกแบบฐานข้อมูลเสียก่อน ว่าข้อมูลที่จะนามาเก็บในฐานข้อมูลประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และมีการจัดเก็บในรูปแบบใด แล้วค่อยเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูล 

5. จงยกตัวอย่างระบบงานที่ควรนาระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล 
ระบบฐานข้อมูลสินค้า เพราะสินค้ามีหลายชนิดและแตกต่างกันไปทำให้จะต้องมีระบบฐานข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การโปรแกรมเว็บ1 สัปดาห์ 1

1. บอกคำอธิบายรายวิชา
2.ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และแนนนำโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอน
3.ติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
4.ทำแบบทดสอบก่อนเรียนผ่านเว็บบล็อกของนักศึกษา หรือทำลงในกระดาษ
5. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
6. หลักการออกแบบเว็บเพจ (เตรียมตัวก่อนการสร้างเว็บ)

ระบบจัดการฐานข้อมูล สัปดาห์ที่2


ความหมายของฐานข้อมูล (database) 
   ฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และถูกนำมาจัดเก็บในที่เดียวกัน   
   ระบบฐานข้อมูล หมายถึง  ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มี  ความสัมพันธ์กัน เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน  และจัดเก็บไว้ในที่เดียวกับ
    ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMSDatabase Management System หมายถึง  โปรแกรมที่ทำหน้าที่ใน    การกำหนดลักษณะ     ข้อมูลที่จะเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่ออำนวยความ สะดวกในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล   เสมือนเป็นตัวกลางระหว่าง ผู้ใช้กับฐานข้อมูล